Poslání

Posláním služby následné péče je podpora osob, přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí, v jejich opětovném začlenění do společnosti.

Služba je realizována v Českých Budějovicích a je zaměřena na abstinující osoby z České republiky, pro které je návrat do původního prostředí vzhledem k závislosti rizikový.