Podmínky pro přijetí

  • Splnit předpoklady cílové skupiny.
  • Na adresu DCP zaslat písemnou žádost, životopis a doporučení terapeutického týmu z léčby (nejlépe 2 měsíce před plánovaným nástupem) - formulář žádosti a osnova životopisu je ke stažení zde. Formuláře Vám můžeme také zaslat, pokud nás o to telefonicky požádáte.
  • Navštívit DCP a absolvovat vstupní pohovor (pozveme Vás na základě Vaší žádosti a životopisu).
  • Pro přijetí není nutné absolvovat celou léčbu (nicméně to jak uživatel léčbu ukončil je zohledněno při rozhodování o přijetí do programu).
  • Doporučujeme: v případě nezaměstnanosti se před nástupem zaevidovat na ÚP v místě trvalého bydliště, přivést si zápočtový list z posledního zaměstnání a doklad o dosaženém vzdělání (velmi to urychlí vyřízení nástupu do pracovního poměru).
  • Program není určen pro uživatele služby přicházející bezprostředně po ukončení substituční léčby, pokud prokazatelně neabstinují 3 měsíce od návykových látek (viz. cílová skupina).