Certifikace

Doléčovací centrum Prevent je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP v oblasti ambulantní doléčovací program.